+31 (0)20 716 3866 info@enable-u.com

Overheid & Integratie Kennissessies

Dinsdag 3 november
Donderdag 5 november
Donderdag 26 november

REGISTREREN

Tijdens de Overheid & Integratie kennissessies delen we kennis, ervaringen en ideeën over relevante onderwerpen rondom integratieproblematiek binnen de overheidssector. 

In november organiseren wij maar liefst drie edities van de Overheid & Integratie kennissessie. Dit is hét event waarop IT en ICT professionals uit de overheidssector (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) voor een middag samenkomen om kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen.
De Overheid & Integratie Kennissessies zullen online plaatsvinden.

26 November
Omnichannel

Programma
13:45   Welkom & Introductie
Niels Beckers  | CCO Enable U

13:55  Marcel van Gool | Programmamanager Omnichannel dienstverlening gemeente Tilburg
Ronald Coenen | Senior Integratie Architect gemeente Tilburg

De toekomst van publieke dienstverlening dichtbij: omnichannel dienstverlening
Technologie en de maatschappij ontwikkelen zich in hoog tempo. Inwoners en ondernemers verwachten van de gemeente dat haar werkwijze en dienstverlening aansluiten op hun behoeften en belevingswereld. Nu en in de toekomst. Hiervoor werkt Tilburg aan omnichannel dienstverlening. De presentatie omvat een introductie op omnichannel dienstverlening en eerste opgedane ervaringen met het ontsluiten van informatiebronnen door middel van API’s tijdens een proof of concept.

14:25  Q&A Marcel van Gool 

14:30  Koffiebreak 

14:40  Frank Arts | Co-Founder & CEO Enable U 
Omnichannel en de impact op integratie 

15:00 Q&A Frank Arts 

15:15 Afsluiting Niels Beckers  

3 November
Integratie centraal beleggen, hoe doe je dat?

Programma
13:45   Welkom & Introductie
Erik van Hilten  | Account Manager Enable U

13:50   Visie Enable U
Kees Neven | CSO Enable U

Het belang van integratie bij (Rijks)overheden.

14:05  Door de bomen het bos zien
Ruud Koreman
  | Senior Integratie Consultant Enable U
Ruud
deelt vanuit zijn werkveld bij meerdere (Rijks)overheden zijn ervaringen rond governance van integratieteams.

14:25 Q&A Ruud Koreman

14:35  Koffiebreak

14:40  Centraal in control; integratie binnen CIBG
Richard Maat |  Afdelingshoofd Delivery CIBG.
Richard Maat spreekt over het belang van het centraal organiseren van integratie en het versterken van het integratievermogen binnen CIBG.   

15:00 Q&A  Richard Maat

15:10  Forum 
Aan de hand van een aantal stellingen horen we graag uw mening over en visie op integratie binnen uw organisatie.

15:15 Afsluiting
Erik van Hilten

Deze sessie heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt de sessie hier terugkijken.

5 November
NLX/Common Ground, de stand van zaken.

Programma
13:45   Welkom & Introductie
Magdalena Thenu  | Account Manager Enable U

13:55   NLX: Why, How, What
Eelco Hotting |  Product owner NLX bij VNG Realisatie


14:15  Q&A

14:25  
Visie Enable U
Jascha Gregorowitsch   | CTO Enable U

De aansluiting van onze visie op Common Ground.

14:40  Koffiebreak

14:45  Best practices..
Jascha Gregorowitsch   | CTO Enable U  

15:05 Q&A Best practices

15:15 Afsluiting
Magdalena Thenu   | Account Manager Enable U

Deze sessie heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt de sessie hier terugkijken.

Bent u benieuwd hoe u de integratie centraal kunt beleggen binnen de Rijksoverheid? Wilt u meer weten over de status van NLX en Common Ground? Of komt u uitdagingen tegen binnen Omnichannel dienstverlening?  Bent u Afdelingshoofd/Teamleider, Projectleider IT, Architect, Beheerder of Informatieadviseur? Registreer u dan voor een van de sessies via het registratieformulier. Uiteraard kunt u ook deelnemen aan alle sessies.

De sessies zullen plaatsvinden tussen 13:30 en 16:00 uur. 

Waarover zou u graag van gedachten wisselen?

everything connected

Als innovatief specialist in IT integratie brengen we al meer dan tien jaar mensen, systemen en bedrijven samen vanuit onbegrensd denken, kennis van het vak en de ambitie om continu te innoveren. We delen onze kennis met onze klanten en relaties tijdens de Enable U congressen, webinars én seminars. Want een idee is pas waardevol als je het deelt.